20160408

Бадахшон тавони аз субвенсия баромаданро дорад?        Зиёда аз 876,2 млн. сомони  барои баробар намудани кисмати даромаду харочоти бучети махаллии Хатлону Бадахшон ва навохии тобеи марказ ихтисос дода шуд.
 Микдори 168,1 млн. сомони аз ин иншондод  ба бучаи махаллии вилояти Бадахшон
дохил гардид.              Сохаи сайёхи низ заминаи аввалиндарачаи ганигардонии бучаи махалли мебошад.
            Бо вучуди ин ВМКБ, ки захоири зиёди боигарии табии дорад, имконияти худтаъминкуни дорад. Дар куххои Помир ба иттилои идораи геологии кишвар   беш аз сад намуд боигарихои табии мавчуданд, ки 57 адаи ин захоир конхои сангхои кимматбахо мебошанд.
Ба андешаи тахлилгарони масоили иктисоди ахолии  мамлакат хукуки чамъоварии сангхо ва конуни ба давлат фурухтани онхоро доранд.


       Аммо ба назари коршиносон рушд додани  сохаи энергетика дар Бадахшон  на танхо Бадахшонро аз субвенсия рахо месозад, балки метавонад аз фуруши неруи барк ба кишвархои хамсоя даромади калон ба бучаи давлат ворид намояд.
             Ширкати баркии Помир энержи дар тули беш аз 10 сол тавонист, ки сохаи энергетикаи  ин минтакаро рушд дихад ва аввалин маротиба сокинони ин вилоят имконияти бе махдудият истифода намудани неруи баркро доранд.

No comments:

Post a Comment